Katarzyna Kaczmarek

Jestem psychologiem, psychoterapeutą oraz certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień. Moim celem jest wspieranie ludzi w radzeniu sobie z doświadczeniami z dzieciństwa oraz rozwojem w różnych obszarach na „tu i teraz”. Na co dzień prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową oraz warsztaty rozwojowe.

Ukończyłam i uzyskałam tytuł:
Mgr Psychologii o specjalizacji zdrowia i kliniczna w Instytucie Psychologii – Uniwersytet Łódzki

Psychoterapeuta - Szkoła Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie, która uczy podejścia integracyjnego bazującego na psychoterapii w nurcie humanistycznym oraz egzystencjalnym. Szkoła Psychoterapii przygotowuje do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Specjalista psychoterapii uzależnień (Certyfikat PARPA nr 1309) – Polsko-Niemiecki Instytut Terapii Uzależnień w Broku.

Bliska mi jest integracja różnych podejść i dopasowywanie pracy do indywidualnych potrzeb klienta. Jestem fanką C. Rogersa i głównie w swojej praktyce opieram się na tzw. triadzie rogersowskiej czyli autentyczności, akceptacji oraz empatii. Za cel stawiam sobie docieranie z pomocą oraz wiedzą psychologiczną do co raz większej ilości osób, dlatego prowadzę blog i fanpage. Sprawia mi satysfakcję to, że mogę być obecna przy zmianach, jakie się w innych dokonują.

Pasjonuję się czytaniem książek, dobrą muzyką oraz wyszywaniem, w którym potrafię się zatracić.

Biorę udział w konferencjach naukowych, które pozwalają mi na bieżąco obserwować zmiany w psychologii oraz poszerzają mój warsztat pracy z klientem.

Pracuję pod superwizją.

W pracy z klientem kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etyczno-Zawodowego Terapeuty Uzależnień.

Gabinet psychologiczny Piotrków Trybunalski oraz Łódź – mgr Katarzyna Kaczmarek

Każdy człowiek ma potencjał, by dokonać zmiany w swoim życiu.

Doświadczenie

Od 4 lat prowadzę prywatną praktykę psychologiczną w dwóch miastach: w Piotrkowie Trybunalskim oraz w Łodzi.

Posiadam 8-letnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi, które zdobywałam w Poradni dla Osób z Problemami Alkoholowymi w Piotrkowie Trybunalskim. Przez kilka lat byłam Kierownikiem Poradni dla Osób z Problemami Alkoholowymi. Prowadzę terapię indywidualną, grupową dla osób uzależnionych oraz dla członków rodzin osoby uzależnionej (DDA, współuzależnienie).

Jestem Członkiem Założycielem Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień, którego celem jest popularyzowanie w środowisku terapeutycznym oraz populacji ogólnej wiedzy na temat udowodnionych naukowo metod prowadzenia terapii uzależnień. Byłam również członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim, w ramach którego podejmowane były zadania dotyczące diagnozowania przemocy w rodzinie oraz możliwości udzielenia wsparcia psychologicznego zarówno osobie stosującej przemoc jak i osobie, która tej przemocy podlega.

Współpracuję z Centrum Praw Kobiet w Łodzi przy projekcie „Akcja Aktywizacja – szansa dla kobiet z łódzkiego obszaru rewitalizacji”, gdzie udzielam wsparcia w poszukiwaniu swoich mocnych stron, budowaniu bliższych relacji i poznawaniu siebie. Współpracuję z Centrum Kreowania Wizerunku Cztery Pory Roku w Łodzi. Wspólnie realizowaliśmy projekt „Twoja Przemiana z Czterema Porami Roku”, gdzie udzielałam uczestniczkom wsparcia jako psychoterapeuta poprzez sesje indywidualne i warsztatowe dotyczące poczucia własnej wartości, odkrywania swojej kobiecości, dbania o siebie.

Prowadziłam Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Woli Krzysztoporskiej, gdzie udzielałam pomocy psychologicznej dla osób z problemami alkoholowymi oraz dla członków rodzin osób nadużywających alkohol. Współpracowałam z Pomarańczową Linią w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie udzielałam konsultacji dla rodziców, których dzieci sięgają po substancje psychoaktywne. W ramach Punktu Konsultacyjnego prowadziłam zajęcia profilaktyczne dla uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjum i ponadgimnazjalnych oraz spotkania dla rodziców.

Miewam też przyjemność występować jako prelegent na konferencjach oraz udzielać specjalistycznych konsultacji osobom, które tak jak ja pomagają innym.

Zapraszam serdecznie do kontaktu 🙂

Katarzyna Kaczmarek